industri nyheter

Vilka är svårigheterna vid produktion och bearbetning av hyperboliskt fluorkolaluminiumfaner?

2021-06-29
Inom tillverkning och tillverkning av aluminiumfaner är kostnaden för hyperboliskt fluorkolaluminiumfaner hög och tillverkningstiden är relativt lång. Endast professionell och mekanisk utrustning kan inte nödvändigtvis producera tillfredsställande varor. Det finns två viktiga tillverkningsproblem vid tillverkning av hyperboliskt fluorkolaluminiumfaner, en är plåt, en är färgsprutning.

1. plåt

I plåtstadiet är den hyperboliska plattan svår att tillverka och forma. För att producera ett tillfredsställande hyperboliskt fluorkolaluminiumfaner är det bättre att välja 3 serier av aluminiumsubstrat, dess flexibilitet och tillverkningsindex kan säkerställa fullbordandet av den hyperboliska effekten. Det finns många sätt att producera hyperboliska produkter, och det finns många artiklar på Internet för att diskutera dem professionellt. De genomförbara finns i några delar. Några av dem är svåra att producera och driva.

2. sprutningen

Plåt och sprutning kommer att konsumera mycket mänskliga resurser, vilket är en del av anledningen till dess långa tillverkningstid, så att du kan massproducera och bearbeta denna typ av fluorkolaluminiumfaner och kan lova kortsiktig leverans, är inte trovärdiga.

+86-18928950008
  • E-post: [email protected]